| Opis  i primena proizvoda:

Ventilatori se prvenstveno upotrebljavaju u hemijskoj i procesnoj industriji, za odsisavanje i trasport agresivnih para i gasova, odnosno ventilaciju postrojenja koja rade sa kiselinama, bazama i drugim agresivnim fluidima (hemijske laboratorije, digestorske prostorije, galvanske linije, linije elektrolize, proizvodnje celuloze, proizvodnje boja i bojenje u raznim industrijama).

U pogledu agresivnosti gasa ili pare, ne postoje ograničenja. Termoplastični ventilatri, za gasove i paru, predviđeni su za temperature do 80°C (što, na primer, odgovara odsisavanju iznad galvanskih kada). Aerodinamičke karakteristike ventilatora, kao i područje primene u pogledu radnih parametara, dati su na dijagramima. 

Ventilatori se isporučuju u četiri veličine. Na osnovu dijagrama vrši se izbor ventilatora (tip, radni parametri, brzina obrtanja, vrsta pogona, montažni položaj itd.). Pri naručivanju potrebno je navesti sa kojom vrstom gasova će ventilator raditi, kao i radnu temperaturu. Dijagrami su prikazani za direktan pogon ventilatora. Motori koji se isporučuju su standardni, sa strujnom zaštitom.

Tehnika K.B. proizvodi sledeće tipove ventilatora:

TEHNIKA K.B. ima preko 5000 zadovoljnih kupaca kako na domaćem tržištu, tako i na tržištu zemalja u regionu (Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Crna Gora i Hrvatska).

Tehnika K.B.

Kontakt podaci

© Copyright 2022 Tehnika K.B. - Sva prava su zadržana | Design: Red Cloud

© Copyright 2022 Tehnika K.B. - Sva prava su zadržana

Design: Red Cloud