| Opis proizvoda:

Pertinaks je tehnički laminat izrađen na bazi papira i modifikovanih fenolnih smola. Ovaj materijal je dostupan u vidu ploča.

| Karakteristike:

– odlične mehaničke osobine
– izuzetno dobre elektroizolacione osobine
– dobar izlator
– maksimalna temperatura +120°C
– maksimalan radni pritisak 70bar

| Primena:

Pertinaks se koristi kao izolacioni i konstrukcioni materijal u većini industrijskih grana zahvaljujući dobrim električnim i mehaničlkim osobinama. Zbog svojih osobina, pertinaks se upotrebljava kao izolacioni materijal u visoko i nisko naponskim aparatima kao pločast konstrukcioni materijal.

| Boja:

Braon

TEHNIKA K.B. ima preko 5000 zadovoljnih kupaca kako na domaćem tržištu, tako i na tržištu zemalja u regionu (Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Crna Gora i Hrvatska).

Tehnika K.B.

Kontakt podaci

© Copyright 2022 Tehnika K.B. - Sva prava su zadržana | Design: Red Cloud

© Copyright 2022 Tehnika K.B. - Sva prava su zadržana

Design: Red Cloud