| Opis materijala:

Pod poliesterom podrazumeva se matarijal koji čini poliesterska smola (ATLAK-382 bisfenolni tip ili slično), aramiran sa staklenim vlaknima. Dodatkom određenih punioca (seckani roving, kontinulani roving, kvacrni pesak) u tačno definisanim razmerama, proizvodi se materijal sa širokim rasponom fizičkih i hemijskih karakteristika.

Armirani poliester, poznat kao FRP (Fiberglass Reinforced Polyester), kao GRP (Glassfiber Reinforced Poyester) ili samo kao Fiberglass, je otporan na veliki broj organskih i neorganskih materija, kiselina i baza.

Mehaničke karakteristike su mu skoro nepromenjene u temepraturnom intervalu od -40°C do +120°C. Starenje neznatno utiče na fizičke i mehaničke osobine proizvoda urađenih od ove vrste materijala.

| Karakteristike materijala:

Pored izloženog, armirani poliester ima sledeće prednosti u odnosu na klasične materijale, a posebno u odnosu na metale:

– veću otpornost na koroziju, tj. duži period rada

– niži troškovi postrojenja i instaliranja

– manja potreba za održavanjem

– lakoća konstrukcije i popravke

– otpornost na niske temperature i temperaturne razlike

– UV stablinost

– dobra otpornost na udarce

– električna neprovodljivost

– dobre karakteristike termičke izolacije, zahvaljujući niskim koeficijentom prenosa toplote, koji često čini nepotrbnim slojeve termičkog izolatora (0,2 W/mK).

TEHNIKA K.B. ima preko 5000 zadovoljnih kupaca kako na domaćem tržištu, tako i na tržištu zemalja u regionu (Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Crna Gora i Hrvatska).

Tehnika K.B.

Kontakt podaci

© Copyright 2022 Tehnika K.B. - Sva prava su zadržana | Design: Red Cloud

© Copyright 2022 Tehnika K.B. - Sva prava su zadržana

Design: Red Cloud