| Opis proizvoda:

Aksijalni ventilatori (AV) se izvode kao propelerni,  tj. bez mogućnosti dodatnog podešavanja ugla nagiba lopatica, bez zakola.

Elektrmotor je u poseboj zaštiti od agresivnog dejstva gasova ili pare.

Kućište i radno kolo izrađeni su od termoplastičnog materijala i mogu se postavitit u cevovoda, a isto tako i direktno na zid.

Karakteristike protoka i napora prikazane su na dijagramu.

TEHNIKA K.B. ima preko 5000 zadovoljnih kupaca kako na domaćem tržištu, tako i na tržištu zemalja u regionu (Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Crna Gora i Hrvatska).

Tehnika K.B.

Kontakt podaci

© Copyright 2022 Tehnika K.B. - Sva prava su zadržana | Design: Red Cloud

© Copyright 2022 Tehnika K.B. - Sva prava su zadržana

Design: Red Cloud