| Opis proizvoda:

Pletenica od ekspandovanog grafita je izrađena od čistog fleksibilnog grafitnog prediva, od kojih je svako pojedinačno dadatno ojačano staklenim vlaknima (fiberglasom). Glavne karakteristike ekspandovanog grafita su vrlo nizak koeficijent frikcije, temperaturna otpornost, velika toplotna provodljivost i dobra kompresibilnost. Po zahtevu kupca, mogu biti armirane INCONEL žicom ili INCONEL mrežom.

| Primena:

Pletenica od ekspandovanog grafita koristi se za zaptivanje ventila, pumpi, mešalica, kompenzatora, u fabrikama papira, elektranama, rafinerijama itd. Primenjuje se na skoro svim radnim medijumima, kao što su vrela voda, vodena para, kiseline, baze, organski rastvori, hidrokarbonati, tečnosti na niskom radnim temperaturama itd.

TEHNIKA K.B. ima preko 5000 zadovoljnih kupaca kako na domaćem tržištu, tako i na tržištu zemalja u regionu (Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Crna Gora i Hrvatska).

Tehnika K.B.

Kontakt podaci

© Copyright 2022 Tehnika K.B. - Sva prava su zadržana | Design: Red Cloud

© Copyright 2022 Tehnika K.B. - Sva prava su zadržana

Design: Red Cloud