| Opis i primena proizvoda:

Ova zaptivna ploča (klingerit) je kiselo-otporni presovan zaptivni materijal, proizveden od organskih i neorganskih vlakana pomešanih sa NBR gumom. Preporučuje se za zaptivanje u uslovima gde su prisutne mineralne kiseline. Njegove performanse daju mu otpornost na koncentrovanu sumpornu kiselinu, hlorovodoničnu kiselinu, kao i na azotnu kiselinu do 50% i temperature od 65°C. Takođe, može se koristiti za zaptivanje u uslovima rada gde ima ulja, goriva, rastvarača, alkalija, vode i pare.

 

TEHNIKA K.B. ima preko 5000 zadovoljnih kupaca kako na domaćem tržištu, tako i na tržištu zemalja u regionu (Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Crna Gora i Hrvatska).

Tehnika K.B.

Kontakt podaci

© Copyright 2022 Tehnika K.B. - Sva prava su zadržana | Design: Red Cloud

© Copyright 2022 Tehnika K.B. - Sva prava su zadržana

Design: Red Cloud