| Opis proizvoda:

Sunđer guma je fleksibilan, mekan ekspandovani EPDM materijal, sa zatvorenom ćelijskom strukturom.

 

| Karakteristike:

– izuzetna fleksibilnost pri niskim tempera-turama
– odlična kompresibilnost
– odlična otpornost na atmoferske uticaje
– dobra zatezna čvrstoća
– temepratura: od -40°C do +70°C
– otprona je na oksidaciju, toplu vodu i slabije kiseline

| Primena:

Sunđer guma se dosta koristi za izradu zaptivki koje se koriste u vanjskim uslovima.
Sunđer guma nalazi primenu u sledećim grana industrije:
– elektro idustrija
– prehrambena industrija
– drvno-prerađivačka industrija
– auto industrija

| Boja:

Crna

TEHNIKA K.B. ima preko 5000 zadovoljnih kupaca kako na domaćem tržištu, tako i na tržištu zemalja u regionu (Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Crna Gora i Hrvatska).

Tehnika K.B.

Kontakt podaci

© Copyright 2022 Tehnika K.B. - Sva prava su zadržana | Design: Red Cloud

© Copyright 2022 Tehnika K.B. - Sva prava su zadržana

Design: Red Cloud