| Opis i primena proizvoda:

Sistemi za hemijsku pripremu vode zahtevaju kontinualnu i diskonitnualnu upotrebu proizvoda opšte namene, kako bi se održala funkcionalnost i radni vek opreme.

 

Proizvodi opšte namene, koje možete naći u našoj ponudi, su:

 • Amonijačna voda
 • Hlorovodonična kiselina (HCl)
 • Kalijum hidroksid (KOH)
 • Kalijum permanganat (KMnO₄)
 • Limunska kiselina (C₆H₈O₇)
 • Natrijum hidroksid (NaOH)
 • Natrijum bisulfat (NaHSO₄)
 • Natrijum hipohlorit (NaClO)
 • Natrijum metabisulfit (Na₂S₂O₅)
 • So tabletirana (NaCl)
 • Sumporna kiselina (H₂SO₄)
 • Trinatrijum fosfat (Na₃PO₄)

TEHNIKA K.B. ima preko 5000 zadovoljnih kupaca kako na domaćem tržištu, tako i na tržištu zemalja u regionu (Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Crna Gora i Hrvatska).

Tehnika K.B.

Kontakt podaci

© Copyright 2022 Tehnika K.B. - Sva prava su zadržana | Design: Red Cloud

© Copyright 2022 Tehnika K.B. - Sva prava su zadržana

Design: Red Cloud