| Opis proizvoda

Opis proizvoda:

Pored čistog teflona (PTFE), a radi zadovoljenja radnih uslova i posebnih potreba u primeni, teflon (PTFE) se proizvodi i sa dodatkom različitih punioca.

U našoj ponudi možete naći:

PTFE sa dodatkom 15% stakla i PTFE sa dodatkom 25% stakla

Dodavanjem stakla, veoma nizak dinamički koeficijent trenja teflona se neznatno povećava, ali otpornost materijala na habanje i pritisak postaje mnogo veća.
PTFE sa dodatkom stakla ima dobru hemijsku otpornost (izuzev otpornosti na alkale i hlorovodoničnu kiselinu).
Ova vrsta termoplasta se koristi kao konstrukcioni materijal. Najčešća primena je kod proizvodnje ležišta ventila, zaptivača, ležajeva i slično.

| PTFE sa dodatkom 60% bronze

Bronza povećava kompresivnu otpornost i daje dobru temperaturnu provodljivost materijala. PTFE sa bronzom je izuzetno dobar za proizvodnju ležajeva koji se ne podmazuju.

| PTFE sa dodatkom 15% karbona i PTFE sa dodatkom 25% karbongrafita

Karbon je jedan od najboljih punioca, koji povećava termičku konduktivnost, otpornost na deformacije i hemijsku otpornost materijala.
PTFE sa dodatkom 25% karbongrafita sadrži 22% karbona i 3% grafita u sebi. Ova vrsta materijala se koristi u proizvodnji ležišta za ventile, pokretnih prstenova i ostalih vrsta dimaničkih zaptivača za kompresore, pumpe itd.

| PTFE sa dodatkom 15% grafita

PTFE sa dodatkom 15% grafita je materijal sa izuzetnom termičkom i električnom konduktivnošću i veoma niskim dinamičkim koeficijentom trenja. Ova vrsta termoplasta je odlična za proizvodju antistik mehaničkih zaptivki i kliznih ležajeva.

TEHNIKA K.B. ima preko 5000 zadovoljnih kupaca kako na domaćem tržištu, tako i na tržištu zemalja u regionu (Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Crna Gora i Hrvatska).

Tehnika K.B.

Kontakt podaci

© Copyright 2022 Tehnika K.B. - Sva prava su zadržana | Design: Red Cloud

© Copyright 2022 Tehnika K.B. - Sva prava su zadržana

Design: Red Cloud