| Opis proizvoda:

Centrifugalne pumpe TCP su jednostepene pumpe sa otvorenim radnim kolom i spiralnim kućištem. Vratilo pumpe i elektromotora je zajedničko (prirubnička veza). Elektromotor je trofazni, oblika B3/B5 sa zaštitom IP 65 po IEC propisima.

 

Dozvoljena temperatura je do 80°C sa kraćim periodičnim povećanjima do 100°C. Delovi pumpe koji si u dodiru sa agre-sivnom tečnošću izrađuju se od termo-plastičnih materijala čiji izbor zavisi od vrste tečnosti, temperature, koncentracije itd. Zaptivanje se obavlja mehaničkim kliznim zaptivačem, usklađenim sa DIN  24960 i ISO 3069.

 

Nije dozvoljen rad “na suvo”. Pumpa mora biti napunjena tečnošću pre puštanja u rad. Potrebno je da se rotor pumpe obrće u smeru strelice na pumpi i elektromotoru. Usisina cev pumpe mora biti snabdevena sa nepovratnim ventilom i usisnom korpom, pošto pumpa nije samousisna.

 

Za specifične zahteve kupaca, kao što su pojava zapaljivih i eksplozivnih smesa i sl., radimo posebnu izvedbu pumpe i motora. Priključne mere pumpe usklađene su sa DIN 2223.

 

Pored standardne izvedbe, u ponudi imamo i centrifugalne pumpe sa magnetnom spojnicom, koje imaju gotovo identične karakteristike, kao gore spomenute pumpe. Kod njih je rotacija radnog kola omogućena zahvaljujući kretanju koje se prenosi sa spojnice putem magnetne indukcije.

| Primena:

Centrifugalne pumpe TPP namenjene su za transport fluida (naročito agresivnih). Primenu nalaze u hemijskoj, tekstilnoj, prehrambenoj industriji, te u industriji kože, galvanskim postrojenjima, pripremi vode i neutralizaciji. TPP pumpe se koriste za hemijska čišćenja raznih postrojenja, (naročito kotlovksih), kao i u ostalim granam industrije gde se koriste agresivne tečnosti.

TEHNIKA K.B. ima preko 5000 zadovoljnih kupaca kako na domaćem tržištu, tako i na tržištu zemalja u regionu (Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Crna Gora i Hrvatska).

Tehnika K.B.

Kontakt podaci

© Copyright 2022 Tehnika K.B. - Sva prava su zadržana | Design: Red Cloud

© Copyright 2022 Tehnika K.B. - Sva prava su zadržana

Design: Red Cloud