| Opis proizvoda:

Poliester ima veoma široku primenu kod oblaganja raznih elemenata, koji su urađeni od drugih materijala. Razlozi za to su:

– postizanje hemijske otpornosti materijala, nanošenjem FRP-a, koji nisu postojani na supstancu koja se skladišti ili protiče kroz te elemente (rezervoari od čelika u koje se skladišti kiselina, kade za dekapiranje tankvane, slivni kanali i podovi kod hemijske pripreme vode, reakcione jame kod obrade otpadnih voda itd.).

– postizanje mehaničke čvrstoće elemenata urađenih od temoplastičnih materijala, kao što su odmerne posude, procesni elementi u regeneraciji kiseline i sl.

TEHNIKA K.B. ima preko 5000 zadovoljnih kupaca kako na domaćem tržištu, tako i na tržištu zemalja u regionu (Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Crna Gora i Hrvatska).

Tehnika K.B.

Kontakt podaci

© Copyright 2022 Tehnika K.B. - Sva prava su zadržana | Design: Red Cloud

© Copyright 2022 Tehnika K.B. - Sva prava su zadržana

Design: Red Cloud