| Opis proizvoda:

Manloh trake izrađene su od visoko-kvalitetnog E-staklenog platna (armiranog žicom ili neramiranog platna) koje je prethodno impregnirano specijalnim impregnatom. Trake su tvrdo tkane, bez jezgra (umetka), poprečnog preseka u obliku “štrudle” i grafitizirane su po celom preseku.

| Karakteristike:

– Kontinualna temperatura: do +650°C

– Maksimalna temperatura: do +750°C

– Temparatura toplenja: 1000°C

– nezapaljive i otporne na plamen

– otporni na vlagu (vodootporni premaz)

 

| Primena:

– za zaptivanje poklopaca prolaznih otvora kod parnih kotlova i sudova pod pritiskom

– kao zaptivni element između vrata i kućišta mlina

– zaptivanje u uslovima gde su prisutni ugljena prašina i dimni gasovi

– kotlovska postrojenja

– industrije peći

– zaštita od požara u kontejnerima, grejačima, šahtovima itd.

– termoelektrane

– toplane

– fabrike šećera

– rudnici

TEHNIKA K.B. ima preko 5000 zadovoljnih kupaca kako na domaćem tržištu, tako i na tržištu zemalja u regionu (Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Crna Gora i Hrvatska).

Tehnika K.B.

Kontakt podaci

© Copyright 2022 Tehnika K.B. - Sva prava su zadržana | Design: Red Cloud

© Copyright 2022 Tehnika K.B. - Sva prava su zadržana

Design: Red Cloud