Završni ispirač otpadnih gasova u proizvodnji veštačkih đubriva

Tabele za projekat 2

U procesu proizvodnje stvaraju se otpadni gasovi i prašina, koje je potrebno prečistiti pre njihovog emitovanja u atmosferu. Deo ispiranja i prečišćavanja nastalih gasova vrši se u cevovodima i manjim procesnim ispiračima do određene granice, a zatim se isti uvode na završno prečišćavanje u završni ispirač, koji je prečnika 6000 mm i visine 16670 mm bez dimnjaka, odnosno ukupne visine 45390mm. Dalje se preko njegovog dimnjaka, prečnika 2800 mm i  visine 28000 mm, odvode se u atmosferu. Na osnovu zadatih parametara Tehnika K.B. izvršila je dimenzionisanje segmenata završnog ispirača, a potom celokupnu montažu istog. Za materijal od kojeg su segmenti završnog ispirača i dimnjaka izrađeni, odabran je polipropilen (prvenstveno polipropilen homopolimer β nukelirani) zbog njegove odlične hemijske otpornosti prema prisutnim medijumima u vazduhu.

 

Naši najznačajniji projekti:

 

TEHNIKA K.B. ima preko 5000 zadovoljnih kupaca kako na domaćem tržištu, tako i na tržištu zemalja u regionu (Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Crna Gora i Hrvatska).

Kontakt podaci

© Copyright 2022 Tehnika K.B. - Sva prava su zadržana | Design: Red Cloud

© Copyright 2022 Tehnika K.B. - Sva prava su zadržana

Design: Red Cloud