Predispirač otpadnih gasova u proizvodnji veštačkih đubriva

Tabele za projekat 3

U procesu proizvodnje stvaraju se otpadni gasovi i prašina, koje je potrebno prečistiti pre njihovog emitovanja u atmosferu. Deo ispiranja i prečišćavanja nastalih gasova vrši se u cevovodima i manjim procesnim ispiračima do određene granice, a zatim se isti uvode na prečišćavanje u pred ispirač koji je prečnika 6000 mm i visine 11248 mm. Na osnovu zadatih parametara Tehnika K.B. izvršila je dimenzionisanje segmenata pred-ispirača, a potom njegovu montažu. Za materijal od kojeg su segmenti pred-ispirača izrađeni, odabran je polipropieln (prvenstveno polipropilen homopolimer β nukelirani) zbog njegove odlične hemijske otpornosti prema prisutnim medijumima u vazduhu.

 

Naši najznačajniji projekti:

 

TEHNIKA K.B. ima preko 5000 zadovoljnih kupaca kako na domaćem tržištu, tako i na tržištu zemalja u regionu (Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Crna Gora i Hrvatska).

Kontakt podaci

© Copyright 2022 Tehnika K.B. - Sva prava su zadržana | Design: Red Cloud

© Copyright 2022 Tehnika K.B. - Sva prava su zadržana

Design: Red Cloud