| Opis i primena proizvoda:

Ugušćivači mulja, nakon taloženja u taložniku, imaju zadatak da uguste masu pre filter presa ili vakuumskih odvajača mulja. Ugušćivač mulja ima jako male brzine kretanja tečnosti koja omogućava taloženje tj. sedimentaciju mulja. Veći ugušćivači imaju sporo okretnu mešalicu koja pokreće mulj prema centru blagog konusa, na kome se nalazi otvor za prihvat mulja. Manji ugušćivači nemaju mešalicu ali imaju značajno veći ugao koji takođe usmerava mulj u otvor za odvođenje mulja koji se vodi na dalju obradu. Bistra voda se preko ruba vraća nazad na proces prečišćavanja. U normalnim okolnostima, zgušavanjem se sadržaj suve materije povećava sa ca. 0,8% do 5-7%. Manji ugušćivači mulja se kompletno izrađuju od termoplastičnih materijala dok su veći obično građevinski obojekti koji su obloženi termoplastičnim materijalima.

TEHNIKA K.B. ima preko 5000 zadovoljnih kupaca kako na domaćem tržištu, tako i na tržištu zemalja u regionu (Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Crna Gora i Hrvatska).

Tehnika K.B.

Kontakt podaci

© Copyright 2022 Tehnika K.B. - Sva prava su zadržana | Design: Red Cloud

© Copyright 2022 Tehnika K.B. - Sva prava su zadržana

Design: Red Cloud