| Opis i primena proizvoda:

Otpadna voda je opterećena velikim brojem lebdećih čestica koje čine vodu mutnom. Bistrenje se sastoji od koa-gulacije aluminijum sulfatom i flokulacije pomoću anjonskog polielektrolita kao i taloženja obrazovanih flokula na lamelnom taložniku. Taloženje se vrši na lamelama koje su postavljene pod određenim uglom i na međusobnom razmaku od 3 do 5 cm. Lamele omogućavaju klizanje mulja u kose boksove, koji služe za prihvat i distribuciju mulja prema ugušćivaču mulja ili prema filter presi. Brzina proticanja tečnosti je jako mala i ispred lamela postavlja se sistem za ravnomerno usmeravanje tečnosti između lamela.

Izbistrena voda, preko preliva koji se nalazi pri vrhu, odlazi na dalju preradu. Pranje filtera se vrši kontrasmerno vazduhom ili vodom. Taložnici malih dimenzija se mogu uraditi od termoplastičnih materijala (PP-H, PE 80-100, PVC), dok se veći taložnici izrađuju kao metalna ili građevinska konstrukcija, koja se zbog hemijske izloženosti, mora ofarbati kiselootpornom bojom. Lamele i pregrade se izrađuju od termoplastičnih materijala. Pločasti taložnici su nastali kao rezultat nastojanja da se brzina taloženja poveća tj. da se vreme zadržavanja vode u taložniku, koje je inače prilično dugo, što više skrati uz postizanje željenog efekta taloženja.

TEHNIKA K.B. ima preko 5000 zadovoljnih kupaca kako na domaćem tržištu, tako i na tržištu zemalja u regionu (Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Crna Gora i Hrvatska).

Tehnika K.B.

Kontakt podaci

© Copyright 2022 Tehnika K.B. - Sva prava su zadržana | Design: Red Cloud

© Copyright 2022 Tehnika K.B. - Sva prava su zadržana

Design: Red Cloud