| Opis i primena proizvoda:

Omekšavanje se tradicionalno koristi za pripremu vode za kotlove niskog pritiska, koji se i najčešće sreću u industriji. Voda je omekšana kada su soli tvrdoće prevedene u odgovrajuće soli natrijuma. Najjednostavnija i narasprostranjenija primena jonske izmene je za omekšavanje vode. Voda omekšana jonskom izmenom koristi se i u recirkulacionim sistemima za hlađenje.

Postrojenja DUPLEX su sa potpuno automatizovanim radom (dovoljno je samo povremeno sipati tabletiranu so). Uređaj, pomoću automatski upravljanog ventila, sam prebaci rad na drugu kolonu i izvrši protivstruno pranje, regeneraciju i ispiranje zasićene kolone. Koristi se tamo gde je potreba za omekšanom vodom kontinualna.

Osim klasičnih DUPLEX uređaja, gde je jedna filter kolona u radu, a druga u regeneraciji ili čekanju, postoje i uređaji sa TWIN sistemom rada. TWIN je sistem u kome su obe filter kolone istovremeno u radu (jedino kada je jedna od njih u regeneraciji, tada je druga u radu, naizmenično u zavisnosti koja prva stekne uslov za regeneraciju).

Uređaji su izrađeni od dvoslojnih kompozitnih materijala, gde je spoljni sloj na bazi epoksidnih smola sa staklenim vlaknima, a unutrašnji od polietilena i otporni su na koroziju i atestirani na pritisak od 10bara. Uređaj može da poseduje elektromehaničku upravljačku glavu zapreminski kontrolisanu, kao i digitalnu upravljačku glavu.

TEHNIKA K.B. ima preko 5000 zadovoljnih kupaca kako na domaćem tržištu, tako i na tržištu zemalja u regionu (Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Crna Gora i Hrvatska).

Tehnika K.B.

Kontakt podaci

© Copyright 2022 Tehnika K.B. - Sva prava su zadržana | Design: Red Cloud

© Copyright 2022 Tehnika K.B. - Sva prava su zadržana

Design: Red Cloud