| Opis i primena proizvoda:

Kod primene za tretman vode, filter sa aktivnim ugljem može da utiče na izmenu sledećih parametara kvaliteta:

– uklanja miris i ukus

– odstranjuje boju

– odstranjuje otrovne supstance

– redukuje sadržaj slobodnog hlora

– predstavlja sigurnosnu barijeru u slučaju udarnih zagađenja

Najveću primenu nalaze kod proizvodnje gaziranih i negaziranih sokova i pripremi vode za piće. Proizvode se sa ručnim, poluatomatskim i automatskim upravlja-njem. Filteri sa aktivnim ugljem su proizvodi koji imaju poroznu strukturu i veliku unutrašnju površinu. Oni mogu absorbovati veliki broj različitih supstanci. Zapremina pora filtera aktivnog uglja je obično veća od 0,2 ml/g; unutrašnja površina je obično veća od 400m²/g, a širina pora je od 0,3 po jedinici težine, koja obično iznosi oko 1000m²/g.

TEHNIKA K.B. ima preko 5000 zadovoljnih kupaca kako na domaćem tržištu, tako i na tržištu zemalja u regionu (Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Crna Gora i Hrvatska).

Tehnika K.B.

Kontakt podaci

© Copyright 2022 Tehnika K.B. - Sva prava su zadržana | Design: Red Cloud

© Copyright 2022 Tehnika K.B. - Sva prava su zadržana

Design: Red Cloud