| Opis proizvoda:

Filteri za dekarbonizaciju vode su uređaji koji su napunjeni slabo kiselom jono-izmenjivačkom masom koja zbog slabog stepena aciditeta (karboksilna COOH grupa), cepa samo bikarbonate, dok soli mineralnih kiselina (nekarbonatna tvrdoća) ostaju nepromenjene. Pri tome se u vodi smanjuje ukupna količina kalcijumovih i magnezijumovih soli za ekvivalentnu količinu uklopljenih bikarbonata. Ovo je veoma važno kod prirpeme vode za proizvodnju bez-alkoholnih pića. U hemijskom smislu, ova voda ne sme da sadrži soli karbonatne tvrdoće, odnosno one se moraju svesti na minimum. Soli karbonatne tvrdoće vežu se pri proizvodnji gaziranih bezalkoholnih pića na bazi voćnih sokova, na organske kiseline i tako sprečavaju njihovo poželjno organoleptičko delovanje. Stvaraju se neutralne kalcijumove soli tih kiselina, usled kojih u gotovom piću dolazi do pojave mutnoće, a proizvodi mnogo gube na aromi i ukusu.

Dekarbonizatori mogu biti ručno ili automatski upravljani.

| Primena:

Slabo kiseli katjonski izmenjivači se primenjuju u sledećim slučajevima:

– Kod dekarbonizacije vode za direktnu upotrebu npr. u rashladne svrhe, u industriji piva, bezalkoholnih pića i sl.

– Za dekarbonizaciju uz naknadno omekšavanje vode

– Za dekarbonizaciju u sklopu postrojenja za demineralizaciju vode

Nakon zasićenja jonska masa se regeneriše slabim rastvorom hlorovodonične kiseline.

TEHNIKA K.B. ima preko 5000 zadovoljnih kupaca kako na domaćem tržištu, tako i na tržištu zemalja u regionu (Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Crna Gora i Hrvatska).

Tehnika K.B.

Kontakt podaci

© Copyright 2022 Tehnika K.B. - Sva prava su zadržana | Design: Red Cloud

© Copyright 2022 Tehnika K.B. - Sva prava su zadržana

Design: Red Cloud