| Opis proizvoda:

Bočna filtracija (filter delimičnog toka) je postrojenje za korekciju fizičkih i hemijskih karakteristika povratne vode u sistemima daljinskog grejanja. Ugrađuje se paralelno sa glavnim povratnim vodom, pri čemu se količina od 5 do 15 % kontinualno  propušta kroz filter i vraća u glavni vod. Na ovaj način vrši se kontinualno uklanjanje finih i srednje finih čestica iz sistema.

Pored mehaničke filtracije, na filter se ugrađuje magnetni umetak kojim se zadržavaju abrazivne metalne čestice.

 

Sistem bočne filtracije sastoji se od:

– mehaničkog filtera

– cirkulacione pumpe za nadoknadu pada pritiska na filteru

– dozirnog sistema za kondicioniranje povratne vode (automatski je upravljan i služi za hemijsku degazaciju, korekciju pH vrednosti i pasivizaciju unutrašnjih površina cevovoda)

– pratećeg cevovoda i armatature (izrađeni su od polipropilena (PP) ili nerđajućeg čelika (SS)

 

| Primena:

Filteri delimičnog toka se ugrađuju u cilju:

 

– Izbegavanja galvanske korozije i erozije komponenata sistema

– Omogućavanja efikasnog očitavanja i merenja sa nivometara i toplotnih merača

– Zaštite od zagušivanja toplotnih izmenjivača

– Produženja servisnih intervala pumpi, termostata, regulacionih ventila i drugih pokretnih komponenti

TEHNIKA K.B. ima preko 5000 zadovoljnih kupaca kako na domaćem tržištu, tako i na tržištu zemalja u regionu (Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Crna Gora i Hrvatska).

Tehnika K.B.

Kontakt podaci

© Copyright 2022 Tehnika K.B. - Sva prava su zadržana | Design: Red Cloud

© Copyright 2022 Tehnika K.B. - Sva prava su zadržana

Design: Red Cloud