| Opis i primena proizvoda:

Hemijska priprema vode za industrijska postrojenja kao i priprema voda za piće sastoji se iz dva segmenta: linije za hemijsku pripremu vode i sistema za kondicioniranje. Linija za hemijsku pripremu vode bez kondicioniranja nije potpuna, jer voda u zavisnosti od svoje namene mora postići određene parametre, koji se mogu uspostaviti isključivo doziranjem adekvatnih hemikalija. Doziranjem hemikalija, postižu se sledeći efekti u sistemu:

– duži radni vek sistema

– povećana efikasnost sistema

– pouzdaniji rad

– ušteda energenata

– ušteda operativnih troškova

– usaglašenost sa zakonskim normama za rad određenih sistema

– smanjena količina otpadnih voda

 

U zavisnosti od namene vode, u našoj ponudi se mogu naći hemikalije za:

– kotlovska postrojenja

– sisteme za grejanje

– rashladne sisteme

– dezinfekciju rashladnih i grejnih postrojenja

– pripremu vode za piće

– za čišćenje kamenca i rđe

– tretman RO uređaja

– ostale hemikalije i proizvodi (tabletirana so, amonijačna voda, kalijum hidroksid itd.)

TEHNIKA K.B. ima preko 5000 zadovoljnih kupaca kako na domaćem tržištu, tako i na tržištu zemalja u regionu (Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Crna Gora i Hrvatska).

Tehnika K.B.

Kontakt podaci

© Copyright 2022 Tehnika K.B. - Sva prava su zadržana | Design: Red Cloud

© Copyright 2022 Tehnika K.B. - Sva prava su zadržana

Design: Red Cloud