| Opis proizvoda:

Teflonska pletenica sa grafitom je proizvedena od kombinovanog grafit-teflonskog prediva, impregniranog teflonskom disperzijom i finim grafitnim prahom. Ova pletenica ima konzistentnu visoku toplotnu provodljivost i kao takva obezbeđuje efikasno zaptivanje pogotovo pri visokim temperaturama i nižim brzinama.

| Primena:

Koristi se kao dinamička zaptivka u radnim uslovima sa visokom brzinom protoka fluida i velikom linearnom brzinom klizanja (oko 16m/s). Ima široku primenu kod zaptivanja pumpi, ventila, klipnih i rotacionih osovina, za mešalice, agitatore itd. Može se bezbedno koristiti za zaptivanje hemijskih pumpi. Otporna je na vodu, paru, naftne derivate, biljna ulja, rastvarače i veliki broj hemikalija.

TEHNIKA K.B. ima preko 5000 zadovoljnih kupaca kako na domaćem tržištu, tako i na tržištu zemalja u regionu (Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Crna Gora i Hrvatska).

Tehnika K.B.

Kontakt podaci

© Copyright 2022 Tehnika K.B. - Sva prava su zadržana | Design: Red Cloud

© Copyright 2022 Tehnika K.B. - Sva prava su zadržana

Design: Red Cloud