| Opis proizvoda:

Pletenica od staklenih vlakana je idealna zamena za azbestnu pletenicu. Staklena vlakna su visokokvalitetna sa odličnim karakteristikama: visoka čvrstoća, odlična otpornost na temperature, niska gustina, niska toplotna provodljivost, dobra izolacija, nezapaljiva su itd. Pletenica može biti i sa dodatkom grafita. Takođe, mogu biti i kružnog poprečnog preseka.  

| Primena:

Staklena pletenica se koristi kao toplotni izolator, kao zaštita od požara u raznim kontejnerima, grejačima, šahtovima, na poklopcima i slično. Koristi se za medijume kao što su voda, para, vazduh, masnoća itd.

TEHNIKA K.B. ima preko 5000 zadovoljnih kupaca kako na domaćem tržištu, tako i na tržištu zemalja u regionu (Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Crna Gora i Hrvatska).

Tehnika K.B.

Kontakt podaci

© Copyright 2022 Tehnika K.B. - Sva prava su zadržana | Design: Red Cloud

© Copyright 2022 Tehnika K.B. - Sva prava su zadržana

Design: Red Cloud