| Opis proizvoda:

Tehnički filc je materijal izrađen od presovanih vunenih vlaka ili mešavine vunenih i nekih drugih (viskoznih ili poliesterskih) vlakana, postupkom filcanja.

| Karakteristike:

– otporan na abraziju

– izuzetna čvrstoća

– otporan na kidanje

– otporan na vlagu

| Primena:

Tehnički filc ima široku primenu u građe-vinarstvu, raznim industrijama (vojna industrija, železnice, valjaonice bakra i aluminijuma…), termoelektranama i slično, a gde se koristi za:

– toplotnu izolaciju
– zaptivke u industriji
– zvučnu izolaciju
– čistače u industriji
– filtraciju u industriji

| Boja:

Sivo-bela

TEHNIKA K.B. ima preko 5000 zadovoljnih kupaca kako na domaćem tržištu, tako i na tržištu zemalja u regionu (Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Crna Gora i Hrvatska).

Tehnika K.B.

Kontakt podaci

© Copyright 2022 Tehnika K.B. - Sva prava su zadržana | Design: Red Cloud

© Copyright 2022 Tehnika K.B. - Sva prava su zadržana

Design: Red Cloud