| Opis i primena proizvoda:

Jedna od najvažnijih primena vode u različitim industrijskim postrojenjima, je njena primena kao medijum za hlađenje. Efikasan i uspešan rad rashladnih sistema mnogo zavisi od pripreme vode. Adekvatno pripremljena voda za rashladne sisteme omogućava mnoge prenosti u radu.

Jedan od osnovnih problema u radu poluotvorenih i otvorenih rashladnih sistema, je taloženje kamenca u rashladnim tornjevima. Kamenac nastaje kada voda ispari iz kula, a soli koje su rastvorene u vodi, ostaju. Vremenom se povećava koncentracija soli u vodi do tačke kada se prekoračuje granica rastvorljivosti i soli počnu da se talože u vidu kamenca. Zbog toga se jedan deo rashladne vode mora ispuštati iz rashladnih kula, kako bi se vršilo odsoljavanje. Kada su izuzetno visoke temprature, odsoljavanje je veoma često, kako bi se sprečilo stvaranje naslaga. Na taj način dolazi do velikih gubitaka vode. Kako bi se smanjili gubici i minimiziralo stvaranje kamenca, potebno je dozirati specijalne hemikalije za rashladne sisteme.

Rashladni sistemi su podložni uticaju mikroorganizama iz atmosfere. Rast mikro-organizama u rashladnim sistemima se podstiče usled uslova koji vladaju u sistemu, pa je njihova kontrola i suzbijanje veoma važno. Ako se ne drže pod kontrolom, rezultirajući biofilm stvara koroziju i utiče na efikasnost rada sistema u smislu kvarova opreme, preteranih gubitaka vode i smanjenim prenosom toplote. Za svaki sistem se biraju specijalne hemikalije koje najbolje odgovaraju karakteristikama sistema. 

 

Prenosti kondicioniranja vode za rashladne kule su višestruki:

– minimiziranje stvaranja naslaga kamenca

– ušteda energenata

– efikasniji rad sistema

– pouzdaniji rad sistema

– smanjenje troškova remonta

TEHNIKA K.B. ima preko 5000 zadovoljnih kupaca kako na domaćem tržištu, tako i na tržištu zemalja u regionu (Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Crna Gora i Hrvatska).

Tehnika K.B.

Kontakt podaci

© Copyright 2022 Tehnika K.B. - Sva prava su zadržana | Design: Red Cloud

© Copyright 2022 Tehnika K.B. - Sva prava su zadržana

Design: Red Cloud