Tehnika K.B. se bavi i servisnim aktivnostima i održavanjem opreme za hemijsku pripremu vode. Poseduje magacin sa rezervnim delovima za standardnu opremu iz ove oblasti, kao i mogućnost nabavke i ugradnje rezervnih delova.
Pored korektivnog održavanja, Tehnika K.B. organizuje sa klijentima i programe redovnog održavanja opreme prema preporučenom godišnjem planu, pri kojem se vrši pregled opreme, redovne servisne aktivnosti i hemijske analize vode na svim kontrolnim mestima.
Redovni servisi imaju za cilj da se održi siguran rad opreme, sa tim i potreban kvalitet vode, kao i dugotrajnost opreme koja koristi pripremljenu vodu (kotlovi, rashladne kule, klima komore, mašine, itd.).

TEHNIKA K.B. ima preko 5000 zadovoljnih kupaca kako na domaćem tržištu, tako i na tržištu zemalja u regionu (Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Crna Gora i Hrvatska).

Tehnika K.B.

Kontakt podaci

© Copyright 2022 Tehnika K.B. - Sva prava su zadržana | Design: Red Cloud

© Copyright 2022 Tehnika K.B. - Sva prava su zadržana

Design: Red Cloud