| Opis proizvoda:

Zaštitni prekidač RK 822 namenjen je za isključivanje pumpe kod prekida protoka. Zaustavlja rad pumpe ako su zatvoreni ventili na usisnoj ili potisnoj strani, odnosno ako se odmah po početku rada ne uspostavi protok.

Takođe, možemo ga upotrebljavati kao signalizator protoka. Kombinovanom ugradnjom RK 811 na cevčicu nivoa i RK 822 na potisni vod, postižemo potpunu bezbednost pumpe od rada “na prazno” i sprečavamo ispražnjenje samousisne komore.

| Materijal:

Zaštitni prekidač RK 822 se izrađuje od termoplasta kao što su PVDF, PP, PE, PVC i drugi. Izbor materijala zavisi od medijuma i temperature na kojoj radi. Zaptivni materijal je takođe prilagođen uslovima eksploatacije.

 

| Priključivanje:

Zaštitni prekidač RK 822 obavezno ugrađujemo vertikalno na potisni ili usisni vod. Ugradnja je moguća sa bilo kojim standardnim oblikom nastavka (stan-dardna prirubnica, leteća prirubnica sa naglavkom za zavarivanje, holenderski nastavak i sl.) ili nastavkom po zatevu kupca. 

TEHNIKA K.B. ima preko 5000 zadovoljnih kupaca kako na domaćem tržištu, tako i na tržištu zemalja u regionu (Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Crna Gora i Hrvatska).

Tehnika K.B.

Kontakt podaci

© Copyright 2022 Tehnika K.B. - Sva prava su zadržana | Design: Red Cloud

© Copyright 2022 Tehnika K.B. - Sva prava su zadržana

Design: Red Cloud