Dobrodošli

Projekat: Nova energana - RTB Bor

https://www.youtube.com/watch?v=sHfttHd8U1w

Vaše poverenje, naš uspeh.

Tehnika KB osnovana je 1995. godine. Danas ima preko 1000 zadovoljnih kupaca kako na domaćem tržištu, tako i na tržištu bivših jugoslovenskih republika (Crna Gora, Makedonija, Bosna i Hercegovina, itd). Za nas veoma je značajna saradnja i prisustvo kako u zemlji tako i u regionu. Delatnost: Projektovanje, proizvodnja i prodaja poluproizvoda i proizvoda od termoplastičnih materijala, opreme za pripremu vode, tretman otpadnih voda, opreme i postrojenja u procesnoj industriji.

Tehnika KB teži da bude lider u proizvodnji i preradi termoplastičnih materijala, kao i proizvoda od istih. Primenjujući savremena tehnička rešenja, kvalitet naših proizvoda dostiže visok nivo. Primenom adekvatnih tehničkih i tehnoloških rešenja, prevazilazimo očekivanja korisnika u pogledu kvaliteta i asortimana proizvoda i usluga. Tehnika KB projektuje i proizvodi visoko-kvalitetne proizvode i opremu, samim tim pruža usluge koje ispunjavaju zahteve relevantnih zakona i standarda.

VIZIJA

Vizija kompanije TEHNIKA K.B. d.o.o. je da teži da bude lider u inženjering poslovima na domaćem tržištu i šire kao i u proizvodnji i prodaji poluproizvoda i proizvoda od termoplastičnih materijala. 

MISIJA

Misija kompanije TEHNIKA K.B. d.o.o je da u potpunosti zadovolji zahteve, potrebe i očekivanja svojih kupaca u projektovanju opreme i postrojenja u procesnoj industriji, opreme za pripremu vode, tretman otpadnih voda u proizvodnji i prodaji poluproizvoda i proizvoda od termoplastičnih materijala.

Pored toga što svojim kupcima nudimo širok asortiman proizvoda za razne industrijske grane TEHNIKA K.B. d.o.o. sprovodi snimanje postojećeg stanja, razradu novog rešenja, projektovanje, ugradnju i instalaciju, proveru funkcionisanja ugrađenje opreme, potom obuku zaposlenih, garanciju i pružanje servisnih usluga.

Svoju misiju ispunjavamo prodajom proizvoda koji doprinose zaštiti životne sredine a po završetku životnog veka recikliraju se, sprovodimo procese na način da najmanje negativno utičemo na životnu sredinu uz maksimalnu brigu za bezbednost i zdravlje  zaposlenih.

Naši odnosi sa kupcima i dobavljačima zasnivaju se na uzajamnom poverenju i poštovanju.

Sa zaposlenima stvaramo prijateljske i otvorene odnose, uzimajući u obzir njihove potrebe i očekivanja, i na taj način osiguravamo njihovo zadovoljstvo i indentifikaciju sa kompanijom.

 

POLITIKA KVALITETA, ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, ZAŠTITE ZDRAVLJA I BEZBEDNOSTI ZAPOSLENIH

 

TEHNIKA K.B. d.o.o. teži da bude lider u projektovanju,  proizvodnji, nabavci i prodaji poluproizvoda i  proizvoda od termoplastičnih materijala  na domaćem tržištu i šire. Tehnička rešenja su savremena, a kvalitet proizvoda na bazi tih rešenja dostiže nivo najrazvijenijih proizvođača u Evropi.

TEHNIKA K.B. d.o.o. je opredeljena da primenom Integrisanog menadžment sistema:

Ø  Projektuje i proizvodi visoko-kvalitetne proizvode, opremu i pruži usluge koje će da ispune zahteve, potrebe i očekivanja kupaca i drugih zainteresovanih strana, zakona i propisa kao  i zahteve međunarodnog standarda SRPS ISO 9001:2015, i kad god je moguće prevazilazi očekivanja kupaca, uz smanjenje troškova poslovanja i povećanje produktivnosti i profitabilnosti.

Ø  Svoje procese i proizvode usklađujemo sa zahtevima zakona i propisa kao i međunarodnim standardima za zaštitu životne sredine prema standardu ISO 14001:2015 i promovišemo načela ovih zahteva kod naših poslovnih partnera.

Ø  Svoje procese i odnose prema zaposlenima uskađujemo sa zahtevima zakona i propisa kao i međunaronim standardom za zaštitu zdravlja i bezbednost zaposlenih OHSAS 18001:2008.

TEHNIKA K.B. d.o.o. utvrđuje rizike i prilike u svom poslovanju i planiranjem mera koje se odnose na rizike i prilike integriše ih u sve poslovne procese.

Primenom adekvatnih tehničkih i tehnoloških rešenja ispunjavamo široku lepezu zahteva i očekivanja korisnika u pogledu kvaliteta, ekološke prihvatljivosti i asortimana proizvoda i usluga.

U tom cilju naša pravila u radu su: da blagovremeno i po tržišnim uslovima nudimo obezbeđen lager koji je raznovrstan tako da odgovara širokoj lepezi naših kupaca i njihovim trenutnim potrebama.

Neprekidno radimo na razvoju:

· nove opreme višeg tehničkog i tehnološkog nivoa,

· proizvoda koji će podići na viši stepen tehnološki nivo opreme u koju se ugrađuju,

· proizvoda koji će sprečiti nekontrolisano isticanje tečnosti koje zagađuju okolinu i time umanjiti nepovoljne uticaje i doprineti zaštiti životne sredine i negativnom uticaju na zdravlje i bezbednost zaposlenih.

· uvodimo nove proizvode u ponudu i pružamo informacije našim kupcima o trendovima koji vladaju u zemljama koje su na višem životnom i tehnološkom nivou.

Pri izvođenju poslovnih procesa TEHNIKA  K.B. d.o.o. ugrađuje materijale i opremu visokog kvaliteta i ekološke prihvatljivosti koji ispunjavaju sve zahteve relevantnih zakona i standarda. Preventivno delujemo u sprečavanju zagađenja, štednji resursa, odabiru tehnologije rada i sistema zaštite, i nastojimo  da pomeramo svoje granice u cilju poboljšanja. Primenom procesnog pristupa upravljamo svim procesima i resursima organizacije kao i njihovim međusobno povezanim procesima.

U tom cilju TEHNIKA  K.B. d.o.o. pruža  zaposlenima sve relevantne informacije, znanja i obuke koje imaju uticaja na kvalitet proizvoda i usluga, uticaj na životnu sredinu i žaštitu njihovog zdravlja i bezbednosti. Organizacija stvara i razvija  atmosferu kod zaposlenih da su svi oni učesnici u ostvarenju poslovnih ciljeva TEHNIKA K.B. d.o.o.

Uspostavljamo i razvijamo partnerske odnose sa svojim isporučiocima čime ostvarujemo optimalan obostrani interes.

Svi zaposleni su obavezni da održavaju integrisani sistem menadžmenta (IMS) i teže neprekidnom poboljšanju njegove efektivnosti.

 

Misija kompanije TEHNIKA K.B. d.o.o je da u potpunosti zadovolji zahteve, potrebe i očekivanja svojih kupaca u projektovanju opreme i postrojenja u procesnoj industriji, opreme za pripremu vode, tretman otpadnih voda u proizvodnji i prodaji poluproizvoda i proizvoda od termoplastičnih materijala.

Pored toga što svojim kupcima nudimo širok asortiman proizvoda za razne industrijske grane TEHNIKA K.B. d.o.o. sprovodi snimanje postojećeg stanja, razradu novog rešenja, projektovanje, ugradnju i instalaciju, proveru funkcionisanja ugrađenje opreme, potom obuku zaposlenih, garanciju i pružanje servisnih usluga.

Svoju misiju ispunjavamo prodajom proizvoda koji doprinose zaštiti životne sredine a po završetku životnog veka recikliraju se, sprovodimo procese na način da najmanje negativno utičemo na životnu sredinu uz maksimalnu brigu za bezbednost i zdravlje  zaposlenih.

Naši odnosi sa kupcima i dobavljačima zasnivaju se na uzajamnom poverenju i poštovanju.

Sa zaposlenima stvaramo prijateljske i otvorene odnose, uzimajući u obzir njihove potrebe i očekivanja, i na taj način osiguravamo njihovo zadovoljstvo i indentifikaciju sa kompanijom.

Beograd, 05. april 2017.